Wyszukaj:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Godziny urzędowania
•  Dane podstawowe
•  Punkt Interwencji Kryzysowej
•  Akty normatywne własne
•  Akty normatywne władz nadrzędnych
•  Statut
•  Regulamin organizacyjny
•  Budżet
•  Mienie PCPR
•  Informacje publiczne nieudostępnione w BIP
•  Oświadczenia majatkowe
•  Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
•  Rejestr zbiorów danych
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zakres działania PCPR
•  Aktualności ważne!
•  Pomoc społeczna
•  Przemoc w rodzinie
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w PCPR
•  Zasady przyznawania dofinansowań w 2018 roku w ramach pilotazowego programu Aktywny Samorząd realizowanego przez Powiat Piotrkowski"
•  Kryteria przyznawania dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2018 r.
•  Podział środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 rok
•  Kryteria przyznawania dofinansowń do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2017 r.
•  Podział środków finansowych i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w 2016 zadań z zakresu rehabilitacji społ
•  Zasady przyznawania dofinansowań w 2015 roku w ramach pilotazowego programu "Aktywny Samorząd" realizowanego przez Powiat Piotrk
•  Zmiany - Zasady przyznawania dofinansowań - AS 2014 rok
•  Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w roku 2014 r.
•  Zasady przyznawania dofinansowań w 2014 roku w ramach pilotażowego programu" Aktywny samorząd" realizowanego przez Powiat Piotrkow
•  Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON 2013 rok
•  Likwidacja Barier Technicznych i w Komunikowaniu
•  Likwidacja Barier Architektonicznych
•  Przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny
•  Turnusy rehabilitacyjne
•  Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
•  Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
•  Umieszczanie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku
•  Przyznawanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym
•  Kierowanie do pieczy zastępczej
•  Usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Druki do pobrania
•  Likwidacja barier architektonicznych
•  Likwidacja barier technicznych
•  Likwidacja barier w komunikowaniu się
•  Przedmioty ortopedyczne
•  Sprzęt rehabilitacyjny
•  Turnusy rehabilitacyjne
•  Sport, kultura, rekreacja i turystyka
•  Druki Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności
•  Druki Aktywny Samorząd 2018
  Programy celowe realizowane przez PFRON
•  Program "Wyrównowanie różnic między regionami II"
  Rejestry,ewidencje
•  Rejestry ,ewidencje prowadzone w PCPR
  Programy / Strategie
•  Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Piotrkowskim 2018-2021
•  Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnychna lata 2017-2020
•  Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2016
•  Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
•  Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
•  Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013
•  Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piotrkowskim na lata 2015-2017
•  Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Piotrkowskim na lata 20
  Praca
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
  Przetargi
•  Otwarte
•  Zamknięte
•  Roztrzygnięte
•  Anulowane
•  Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro
•  Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś .euro
  Kontrole
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej 2016 rok
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej 2014 r.
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej 2013 rol
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej 2012 rok
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej na rok 2011
•  Plan kontroli w nadzorowanych jednostkach pomocy społecznej na rok 2010
•  Zalecenia pokontrolne
•  Kontrole zewnętrzne
  Linki rekomendowane
•  Linki
  Redakcja Biuletynu
•  Redakcja Biuletynu
Pomoc
Statystyki


437402
od 26 marca 2007
Rejestry,ewidencje » Rejestry ,ewidencje prowadzone w PCPR Wersja do druku

Rejestry, ewidencje prowadzone w PCPR

 

Rejestry  prowadzą :

        Małgorzata Lasota :

 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr wyjazdów służbowych,
 • rejestr książki kontroli,
 • książka wyjść poza Centrum,
 • rejestr wydawanych upoważnień, pełnomocnictw,
 • rejestr centralny umów

         Katarzyna Wawrzyńczak :

 • rejestr umów dla zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającrej 30.000 euro
 • rejestr pieczątek
 • rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

       Gabriela Dominik :

 • rejestr mieszkańców domu pomocy społecznej,
 • rejestr osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń,

        Dominika Piotrowska :

 • rejestr decyzji dotyczących świadczeń z tytułu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
 • rejestr decyzji dotycząch innych swiadczeń przysługujacych rodzinom zastępczym
 • rejestr rodziców biologicznych, dzieci przebywajacych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • rejestr decyzji w sprawie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki
 • rejestr decyzji w sprawie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej
 • rejestr wydanych decyzji dotyczących ustalenia, odstąpienia od ustalenia odpłatności, umorzenia bądź rozłożenia na raty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
 • rejestr wydanych decyzji dotyczących ustalenia, odstapienia od ustalenia odpłatności, umorzenia bądź rozłożenia na raty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • rejestr usamodzielnionych wychowanków

          Katarzyna Hajniak

 • rejestr dzieci umieszczonych w placówce,
 • rejestr skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych

        Emilia Stępień:

 • rejestr zaświadczeń kwalifikacyjnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastepczej lub rodzinnego domu dziecka
 • rejestr osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka i pełniacych funkcje rodziny zastępczej zawodowej
 • rejestr poradnictwa i terapii dla rodzin zastępczych oraz ich podopiecznych

     Emilia Stępień; Joanna Łuczak:

 • rejestr przeprowadzonych interwencji - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • rejestr badań psychologicznych - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • rejestr porad - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • rejestr wizyt umówionych - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

     Joanna Łuczak:

 • rejestr dyżurów Ośrodek Interwencji Kryzysowej

        Anna Woźniakowska:

 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

Informację wytworzył: Katarzyna Wawrzyńczak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Wawrzyńczak, Data wprowadzenia: 2010-06-10 11:19:24, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Wawrzyńczak, Data publikacji 2010-06-10 11:46:34, Ostatnia zmiana: 2014-08-12 14:40:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3036